Organisatie

Raad van Toezicht
Eind 2021 is Stichting Filmtheater Hilversum van een Bestuursmodel overgegaan naar een Raad van Toezicht met een statutair uitvoerend directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestond in 2023 uit de volgende leden:
• Peter Boerenfijn, voorzitter
• Gemma Derksen, secretaris
• Hans Moolhuijsen, algemeen lid
De Raad van Toezicht heeft als taak om toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting.

Team
Het organisatorische werk wordt gedaan door een team van professionals:
• Christian Taal (directeur-bestuurder)
• Jeremy Reis (coördinator facilitair & filmtechniek)
• Nicole Lucassen (coördinator marketing & communicatie)
• Marloes den Hoed (hoofd programma)
• Monique van Aalderen (coördinator operatie & vrijwilligers)
• Vera Liefting (office support)

Het team is bereikbaar via info@filmtheaterhilversum.nl

Vrijwilligers
De dagelijkse voorstellingen worden verzorgd door een enthousiaste groep van ruim 140 vrijwilligers. Zij verzorgen de kaartverkoop, de filmprojectie, de bediening aan de bar en overige voorkomende werkzaamheden. Daarnaast is er nog een groep van ca zeventig vrijwilligers die het maandprogramma rondbrengt.