Privacybeleid

Filmtheater Hilversum leeft de wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens na. Ook zien we erop toe dat partners waarmee wij samenwerken dit doen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je tickets koopt of reserveert en/of als je aangeeft dat je door middel van de nieuwsbrief of filmkrant op de hoogte wilt worden gehouden van ons aanbod.

Filmtheater Hilversum wil goed en veilig met je gegevens omgaan en respecteert je privacy. In dit document zetten we uiteen waarom we jouw gegevens gebruiken en hoe we ze verwerken. Hiertoe behoort ook je recht om te bepalen welke gegevens je wilt delen en welke je privé wilt houden.

Welke persoonsgegevens verwerkt Filmtheater Hilversum?

Filmtheater Hilversum kan jouw persoonsgegevens verwerken, omdat je gebruik maakt van de diensten van Filmtheater Hilversum en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Filmtheater Hilversum of per e-mail verstrekt. Filmtheater Hilversum kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je achternaam
  • Je e-mailadres
  • Je telefoonnummer
  • Je adresgegevens

Waarom heeft Filmtheater Hilversum jouw gegevens nodig?

Filmtheater Hilversum verwerkt jouw persoonsgegevens om je gekochte of gereserveerde kaartjes te e-mailen of bij onze kassa uit te draaien, of om je te informeren over voorstellingen waarvoor je tickets gekocht hebt. Zo ontvang je bijvoorbeeld bericht van ons als een voorstelling niet door kan gaan of als er andere wijzigingen zijn. Ook gebruiken we jouw gegevens om je ons filmaanbod per nieuwsbrief of filmkrant toe te sturen, wanneer je hebt aangegeven dit te willen ontvangen.

Wie hebben toegang tot onze persoonsgegevens?

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Partijen waarmee we samenwerken zijn:
• Active Tickets, de leverancier van ons kassasysteem, voor het veilig opslaan van alle gegevens van onze bezoekers en kaartaankopen;
• Netsquare, onze webbouwer die tevens onze wekelijkse nieuwsbrief verzendt.

Jouw gegevens en onze website; cookies & Google Analytics

Op de website van Filmtheater Hilversum worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit zijn geanonimiseerde gegevens over bijvoorbeeld het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Filmtheater Hilversum gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Google Analytics is geanonimiseerd en de website van Filmtheater Hilversum heeft alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging van je gegevens

Filmtheater Hilversum neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@filmtheaterhilversum.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je ontvangen hebben. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@filmtheaterhilversum.nl. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en je privacy is Filmtheater Hilversum te bereiken via info@filmtheaterhilversum.nl.