Kijkwijzer

Bij films met de leeftijdscategorieën Alle Leeftijden (AL), 6, 9, 12 en 14 jaar worden kinderen onder de leeftijdsgrens alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten. Zij worden wel gewezen op de classificatie.

Bij films met de leeftijdscategorie 16 en 18 jaar zijn de regels strikter en geldt een wettelijk aspect.

Onder de 16 jaar of 18 jaar, geen toegang. Op basis van artikel 240a* krijgen kinderen die jonger zijn dan 16 of 18 jaar dus geen toegang tot een bioscoopfilm met de leeftijdgrenzen van respectievelijk 16 en 18. Ook niet wanneer zij door een volwassene worden begeleid. Er kan om legitimatie worden gevraagd. Bij films met de overige leeftijdgrenzen worden kinderen onder de leeftijdsgrens alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten.

*Artikel 240a Wetboek van Strafrecht. Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een televisieprogramma of film mogelijk risico’s kan bevatten voor kinderen onder een bepaalde leeftijd. De leeftijden van Kijkwijzer zijn bedoeld als hulpmiddel en advies. In de openbare ruimte zoals bij een bioscoop heeft de overheid echter een wettelijk gevolg toegekend aan de leeftijdsgrenzen van Kijkwijzer. Het bioscooptoelatingsbeleid is gebaseerd op artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht. Zie ook de website van Kijkwijzer.

In ons maandmagazine en op onze website zijn de pictogrammen van Kijkwijzer bij elke film terug te vinden.